Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2019/05/01 10:00:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Rajd Odkrywców
Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 60
Można zgłosić jeszcze 74317 osób
Liczba zgłoszonych osób: 683 / 75000
Liczba zgłoszeń: 60 / 5000
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2019-05-01 10:00
Potwierdzenie adresu email W tym formularzu wymagane jest potwierdzenie swojego adresu email. Oznacza to, że po oddaniu zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna na podany adres email. W przypadku braku potwierdzenia adresu email twoje zgłoszenie nie będzie widoczne w systemie.
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość
Edycja zgłoszenia
- do czasu zakończenia zgłoszeń możesz edytować następujące pola:
Nazwa drużyny , *Nazwy drużyn , Hufiec , Chorągiew , Imię, nazwisko i stopień instruktorski osoby zgłaszającej patrol , Telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej patrol , Imię, nazwisko i stopień instruktorski opiekuna patrolu , Telefon kontaktowy do opiekuna patrolu , Imię, nazwisko i stopień instruktorski patrolowego , Telefon kontaktowy do patrolowego , Pion metodyczny , Liczba członków patrolu , Wybrana trasa , Rezerwowa trasa , Czy patrol weźmie udział w odcinku kajakowym? , Czy jesteście Drużyną Odkrywców? , Skan zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawcy kolonijnego, rozkaz przyznania stopnia przewodnika lub skan książeczki instruktorskiej , Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego , Uwagi , Pisemna zgoda komendanta hufca na udział patrolu w rajdzie , Liczba posiłków wegetariańskich ,